Meld dig ind i IT Tværpolitisk IT

Ansøg om medlemskab

Du kan her ansøge om medlemskab på denne formular, og vi vil hurtigst muligt returnere til dig.

Kontingent

Et medlemskab i Tværpolitisk IT, koster årligt Kr. 400,- og dækker lokale og let forplejning. Når dit medlemskab er godkendt, kan du vælge at modtage en faktura, som skal betales inden 8 dage, eller blot indbetale til kontoen :

Indbetaling af kr. 400,- på Reg.nr. 9570 Konto nr. 12949006

Vigtigt- Husk at anføre dit navn ved betalingen

HUSK - Selv om man er medlem, skal man for hvert møde, tilmelde sig af hensyn til planlægning og forplejning.

Der er ikke et fastlagt antal møder årligt, men det forventes, at medlemmer i nogen grad deltager i årets møder. Da vi ønsker at tiltrække og fastholde de stærkeste profiler, er kontingentet bevidst holdt på et minimum.

Årskontingent dækker perioden fra 1.1 til 31.12. Indmelder man sig i et af de 4 kvartaler i året, betaler man kun for de resterende kvartaler i det indeværende år (altså kr. 100,- pr. kvartal). Udmelder man sig midt i et medlemsår, refunderes kontingentet ikke for den resterende medlemsperiode.

Se iøvrigt vores Vedtægter

Nogle mindre møder kan foregå hos en virksomhed eller i en forening og andre i større rammer. Afholdes større særskilte events, kan der tilkomme yderligere omkostninger, men som udgangspunkt søger Tværpolitisk IT funding til disse og andre større formål.

Hvad du får ud af at være med?

Som medlem af Tværpolitisk IT, får du mulighed for at udvikle egne og andres meninger og kan på den måde få medindflydelse på IT i Danmark. Du får medindflydelse, videndeling og kan meningsdanne og skabe den nødvendig samfundsdebat og politiske påvirkning. Samtidigt får du interessant og relevant sparring med kompetente fagfolk og politikere. Politikere, der deltager i Tværpolitisk IT, kan bruge viden fra gruppen til at udvikle politik. Derudover er Tværpolitisk IT et interessant og effektivt netværk.

Tilmelding til møder
Er du beskæftiget indenfor det digitale område og har du noget på hjerte, så er du inviteret til at deltage som gæst ved et af vores møder. Du kan henvende dig med eventuelle spørgsmål til Tværpolitisk IT , hvor du også kan få uddybende oplysninger om netværket. Kontakt gerne andre medlemmer for at høre om vores arbejde.

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?