Møde om fejlslagen digitalisering

HAR DU OPLEVET FEJLSLAGEN DIGITALISERING?
Er du stødt på offentlige eller private digitaliseringsløsninger med mangelfuld sikkerhed eller ringe overskuelighed, der har vakt din harme, eller så du måtte grine eller græde over oplevelsen og måske helt opgive dit forehavende?

 Nu har du chancen for at dele din historie med andre, heriblandt både lægfolk og bredt funderede IT faglige personer og indgå i dialog om bedre tilgange. 

Du kan dele din historie her

DEL DIN HISTORIE OM...

  • løsninger der aldrig burde være digitaliseret

  • digitalisering der er konstrueret uden tilstrækkelig fokus på IT- og persondata-sikkerhed

  • applikationer og webpotaler uden hensyn til brugernes IT-kompetencer eller forståelse af formålet

  • hvor der burde være alternative muligheder for digitalt udsatte og udfordrede borgere

  • digitale tilgange der gør hverdagen unødigt kompleks og ufremkommelig for dig eller dine medmennesker

Dine input bliver præsenteret på vores næste hybride møde i Tværpolitisk IT
De bedste historier vil ultimo marts (afhængigt af corona-restriktionerne) blive præsenteret på et  møde, der både foregår som webinar og hvor, hvis det bliver muligt, også vil tilbydes fysisk fremmøde.

 Vi afsætter omkring 60 minutter, til at lade dig og andre fortælle jeres historier og oplevelser på hver 5 – 10 min. Vi har således plads til en del input. Foretrækker du, at en anden indlægsholder fortæller din historie, er det også en mulighed.

Efter de forskellige indlæg vil vi, i et åbent forum, diskutere faldgruberne og hvordan vi fra fagligt og politisk hold kan arbejde for mere sikre og brugervenlige digitale løsninger.

Det er nu, du kan være med til at gøre en forskel!

Vi glæder os til at høre fra dig og håber at du også vil deltage i mødet, som vi inviterer til om kort tid. 

Mange engagerede hilsner fra Tværpolitisk IT


Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?