Danmarks Digitale fremtid

Torsdag d. 20 august 2020

Så klinger den varmeste del af sommeren af og vi kan igen tænke klart, arbejde effektivt og samles med omtanke.
Tværpolitisk IT havde et internt sommermøde, hvor vi diskuterede fremtidens emner. Lige nu afventer vi svar på vores ansøgninger til gratis mødefaciliteter, således at vores kontingent fortsat kan holdes på et minimum.
Har du forslag til gratis Mødefaciliteter, må du meget gerne melde ind.

Tværpolitisk IT er nu oprettet som gruppe på LinkedIn, hvor vi åbent kan debattere emner. Så meld dig ind i gruppen og skab debat om det du brænder for. Og del gerne opslag til gruppen og link til gruppen til andre, du mener, bør følge med.

Vi sigter på, meget snart, at kunne afholde et åbent møde, hvor vi vil rejse debat om bl.a. følgende emner:

 • Overvågning,- hvor går grænsen?
  Hvorfor blev borgerne ikke informeret om den nye overvågningslov via medierne? https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/802
 • Rimelige beslutnings- og opfølgningsprocedurer?
  Når der i samfundet foretages væsentlige ændringer, der influerer på borgernes privatliv, er ikke alle betragtninger nødvendigvis kommet i spil og sjældent indføres der solnedgangsprincipper, som lægger op til genovervejelse af tiltag. Bør det ikke italesættes hvilke ændringer, man kan foreslå til beslutnings- og opfølgningsprocedurer?
 • Rimelig lobbyisme?
  Hvordan sikrer vi at ny lovforslag ikke baseres på lobbyisme, der ensidigt tilgodeser en dagsorden om f.eks. øget brug af automatisering og AI, eller ligefrem specifikke producenter af sådan teknologi?
 • Retssikkerhed i Digital Post?
  Snart erstattes Eboks af Digital Post.  Men selve retssikkerheden omkring udveksling af mails med det offentlige, er ringe. Hvordan sikres det at der er anstændige og anvendelige alternativer for de borgere der ikke kan benytte den type digitale løsninger, som de vi ser i dag?
 • Fortrolighed i datadeling?
  Kan vi dele data mere effektivt, med dem vi ønsker at dele med - uden at staten og globale platforme lytter med?
 • Digital dannelse?
  Hvordan bør borgerne introduceres og uddannes indenfor brugen af IT og IT sikkerhed, og hvordan bør de relevante beslutningstagere påvirkes mest effektivt for rent faktisk at implementere nyttig sikkerhed og formidle viden om sikkerhed til borgerne?
 • Europæisk datastrategi?
  Hvordan kan vi køre decentraliseret uden blockchain?
 • En forfatningsdomstol?
  Hvordan kan Grundloven også skal overholdes i IT? Kan en forfatningsdomstol mere effektivt afgøre sager end f.eks. tilsyn under ministerier

Måske du går med vigtig viden, ideer eller emner, vi bør bringe op. I Tværpolitisk IT finder du ligesindede og mulighed for kvalificeret sparring, både som borger, virksomhed, fagperson og politiker. Se mere på https://www.tvaerpolitisk-it.dk/

Du kan komme i kontakt med Tværpolitisk IT bl.a. på mail mn@c-cure.dk og Tlf. 26711721


 

I denne uge er en række folkehøringer pudsigt nok påbegyndt af DI over hele landet. Folkehøringer, som vil strække sig over efteråret 2020. Du bør deltage i de emner, som du ønsker at påvirke.
 
Tværpolitisk IT's holdninger er at det er vigtigt at samle alle kræfter i samfundet og få den nødvendige og varierede debat, således at vi kan forankre tilliden til digital omstilling. Dansk Industri repræsenterer jo nogle industrielle særinteresser, så det er vigtigt, at der i debatten sættes præg på så mange vinkler og aspekter som muligt.

Danskerne, virksomhederne og politikerne er inviteret til dialog om, hvordan fremtidens teknologianvendelse og digitale løsninger bliver til gavn for os alle.

80 elever fra fire udskolingsklasser i Aalborg, Gentofte, Svendborg og Nyborg mødtes virtuelt med hinanden mandag d. 17. august for at skabe visioner og idéer til fremtidens digitale skole.

Den 3. september følger anden folkehøring i rækken. Dialogen skal handle om, hvordan vi hjælper klimaet på rette vej ved bedre brug af data.

Den samlede tourplan for de 10 folkehøringer ligger her

Man kan læse mere og tilmelde sig på dette link

DI skriver: ” Gennembruddet for nye teknologier som kunstig intelligens, big data og blockchain venter rundt om hjørnet. Der er tale om så banebrydende teknologier med så store forandrende kræfter, at der er brug for en bred diskussion med borgere, medarbejdere, virksomheder, myndigheder om teknologiens og digitaliseringens rolle i samfundet, så det er mennesket og ikke f.eks. kunstig intelligens, der kommer til at styre udviklingen”.

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?