Se vores arbejde

Beslutningsforslag og eller idegrundlag til eksisterende lovgivning i Danmark, udarbejdet under Tværpolitisk IT. Vi betragter dette som en process og ikke et endegyldigt input. Hvor at nogle gerne vil tage "ejerskab" af ideen, er det anført hvem der er afsender. Vedkommende kan kontaktes for uddybende information. Ligesom oprettede arbejdsgrupper omkring emnet også kan kontaktes, hvis de er angivet.

Beslutningsforslag Motivation Sidst red.      Kontaktpersoner
 IT Ministerium- Samtykket af PROSAs IT- og Samfundsudvalget (ITS)  Forankring af IT-systemer ligger i dag under Finansministeriet, idet at digitalisering historisk set har været drevet af økonomiske besparelser. Eftersom IT- systemer i stigende grad har effekt på borgernes hverdag og deres grundlæggende frihedsrettigheder, er det ikke længere nok kun at kigge på økonomi, men også på hvordan vi får det bedste IT-samfund med udgangspunkt i borgeren.  14.maj 2019 rolf.bjerre@alternativet.dk mn@c-cure.dk
 Forpligtet evaluering af borger kontrol -Samtykket af PROSAs IT- og Samfundsudvalget (ITS)  Digitale tiltag skal evalueres ud fra at borgeren skal kunne have kontrol med egne data  1. marts 2019  Kontakt netværket
 Danmark bør drive proces med at sikre international lovgivning om adgang til borgerdata  

Vi har europæisk lovgivning - GDPR
Vi har internationale menneskerettigheder
og så har vi nogle dataetiske principper vi gerne vil udbrede fra Rådet for Digital Sikkerhed 10 dataetiske principper. Derfor er dette et snarere et forslag til formålsparagraf.

 14. maj 2019

 Godlub@gmail.com ptesdorf@fastmail.com
ota@prosa.dk clausjuul@gmail.com

 GDPR skal tolkes væsentligt anderledes end hvad embedsværket og til dels politikerne gør det nu.  Borgerne skal have kontrol med sine egne data, vide hvor de er og til hvad de benyttes

 16 juni 2019 clausbjuul@hotmail.com mn@c-cure.dk
 En samlet konsolideret sikkerhedsinformationsportal  

Danmark er et foregangsland på det digitale område, men gevinsten ved digitaliseringen kan være i fare, hvis IT-sikkerheden ikke følger med.
I dag forefindes der et utal af informationsportaler af uensartet kvalitet, hvor borgere og typisk mindre virksomheder, kan søge råd og vejledning omkring sikker digitalt brug.

 14. maj 2019  

Godlub@gmail.com, mn@c-cure.dk,
bhansen@diginym.dk

 Datatilsynet skal styrkes på ressourcer, bemyndigelse /magt  Datatilsynets opgaver kan ikke til fulde strække til det akutte behov der er i virksomhederne og sagsbehandlingerne er for langsomme. Flere ressourcer og kvalifikationer vil kunne være med til at afhjælpe dette.  1. marts 2019  mn@c-cure.dk
 Center for Cybersikkerhed, som intelligens-HUB for iT sikkerhedsleverandører  En central intelligens HUB vil afhjælpe de siloopdelte efterretninger i hver sektor, som for nuværende ikke deles i høj nok grad  1. marts 2019  MOV@DI.dk
 Kritisk infrastruktur på danske hænder  Samfundskristisk infrastruktur må ikke ligge hos udenlandsk ejede virksomheder, eller hos virksomheder i udlandet, da det udgør en trussel for samfundet.  1. marts 2019 kim@weiss-poulsen.dk
 Civil Cybersikkerheds-myndighed/instans på højt niveau  FE, Forsvaret, CFCS bør stækkes i sin overordnede rolle og der bør stiles mod en cybersikkerhedsstrategi, der tager udgangspunkt i at alle sektorer i samfundet kan inddrages og videndele/videnbidrage  1. marts 2019  jmfoley.dk@gmail.com
Borgerne skal eje egne data  Det skal én gang for alle fastslås at borgerne ejer deres egne data og anvendelse og hvilke undtagelser (retsprincipper) der gælder.  1.marts 2019  kim@weiss-poulsen.dk
 En samlet konsolideret sikkerhedsinformationsportal- "Den Digitale Højskole"  Danmark ønsker at være et forgangsland på det digitale område. Vi vil fostre flere IT Professionelle, skabe et højere vidensniveau og øget digital tryghed i samfundet, for derigennem at opnå mere effektiv og sikker digitalisering og vækst. Dette kan bl.a. opnås ved mere effektiv undervisning og at al undervisningmateriale og information konsolideres eet sted og at alle vidensparter byder ind med viden og materiale under samme løsning.  23. april 2019  mn@c-cure.dk
 Krav til uddannelse af offentligt ansatte og andre erhverv hvor der håndteres følsomme oplysninger. Dette være sig både persondata og selskabsdata  Det skal kræves at medarbejdere skal bestå et "IT sikkerhedstegn"på forskellige "niveauer/levels" alt efter alvorlighedsgraden af de data man skal håndtere i sit job. Dette betyder at alle jobs skal have en niveaubeskrivelse/et niveaukrav. Således kan vi bedre dæmme op for de mange datatab.  23. april 2019  mn@c-cure.dk
 Flere niveauer/grader af krav til sikkerhedskørekort/"jagttegn"  I dag er der ganske få og visse steder ingen krav til dette, hvilket bringer samfundets, virksomheders og individers data i fare  24. april 2019  clausbjuul@hotmail.com; mn@c-cure.dk
 Opbygning af sensornetværk til beskyttelse af Danmark.    5. marts 2019  lenny@netcowboy.dk
Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?