Tværpolitisk IT

Vision
Tværpolitisk IT arbejder for, at samfundet vælger den bedst egnede IT-sikkerhed og databeskyttelse i digitale løsninger. Vi skal være garanten for at alle relevante kompetencer/ressourcer, bringes i spil overfor de politiske beslutningstagere.

Mission
Tværpolitisk IT ønsker at være en vigtig og højt faglig aktør, uden favoriseringer af grupperinger. Vurdering af sikre digitale løsninger kan ikke overlades til politikere, jurister og embedsværket, men heller ikke til teknokrater, IT-professionelle og techselskaber alene. Kun sammen kan vi lykkes. Det må være første skridt mod et digitalt balanceret Danmark.

Metode
Vi samler de, der har en viden og kyndighed indenfor emnet, så vi kan få formuleret seriøse, saglige og faglige bud på en samlet nationalpolitik på området. Vi giver interesserede parter en høj påvirkningsgrad og vidensdeling, hvor vi kan samtykke til hinandens bidrag (se "Arbejdsform"). Sammen kan vi være holdningsskabende og få bedre kvalitet i IT-løsninger.

Om gruppen
Tværpolitisk IT er en økonomisk uafhængig tværpolitisk interessegruppe bestående af IT-fagfolk og politikere. Vi repræsenterer ikke virksomheders, partiers eller organisationers særinteresser.

På den politiske side sigter vi på at have minimum en kandidat fra hvert parti, som er repræsenteret i folketinget.

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?