Sådan arbejder vi

Tværpolitisk IT mødes med jævne mellemrum og kan sammenkaldes ekstraordinært, hvis behovet opstår.
Kommer man som virksomhed eller politiker med et samfundsrelevant emne, som ønskes behandlet i Tværpolitisk IT, kan man henvende sig via denne formular.

Fremsættelse af forslag og problemstillinger
Beslutningsforslag forstås, som konkrete bud på løsninger F.eks. en direkte anvisning til politikere eller virksomheder.

Problemstilling forstås som en bekymring, der kan danne ramme for en kronik, debat-indlæg eller lignende.

Forslag skal præsenteres på et møde for min. 5 medlemmer, førend det kan betragtes som værende under behandling. En overordnet beskrivende tekst skal formuleres og uploades i en fælles folder til førstebehandling.

Et beslutningsdygtigt fremmøde i Tværpolitisk IT forudsætter 5 aktive medlemmer som deltagere. Kun medlemmer er stemmeberettigede.  

Samtykke eller indvendning

Vores medlemmer tilslutter sig som udgangpunkt et givent forslag der er blevet behandlet, debatteret og indstillet til samtykke. 

Løbende, eller ved offentliggørelsen af et emne, skal der samtykkes til alle delemner i det fremlagte. Tværpolitisk IT følger fremgangsformen, så resultatet bliver de konklusioner, der er samtykket til.

Samtykke er ikke en afstemning om "for" eller "imod", men et udtryk for at man ikke ser det fremsatte emne, som hverken skadende eller krænkende. Man behøver således ikke at være positiv, overfor et fremsat forslag eller en problemstilling, for at samtykke. 

Som medlem af Tværpolitisk IT er det muligt at komme med en indvending til forslaget. Indvendingen forudsætter at: 

  • Der enten stilles et alternativt forbedrende skriftligt forslag af den indvendende part
  • Eller at der kan fremlægges empiri på, at forlaget vil være truende, skadeligt eller krænkende for en eller flere parter
Af hensyn til fremdrift på fremsatte forslag, skal en indvending til et forslag være skriftlig formuleret og delt med foreningens øvrige medlemmer senest 24 timer efter, at indvendingen er fremsat. 

Indtil videre benyttes en cloudløsning, der kan indlejre og opkvalificere indvendinger. Der kan udarbejdes passende mapper til indhold F.eks. "beslutningsforslag", "problemstilling" og "ståsteder". "Ståsteder" indeholder de elementer der er samtykket til og som Tværpolitisk IT dermed tager afsæt i.
 
Forslag uploades til løsningen, og indvendinger til det pågældende forslag ligeså med titel “Indvending - forslag xx"
Det endelige samtykke efter en indvending finder sted ved næste fysiske møde i foreningen (anden behandling) 
Alternativt kan den digitale platform “Typeform” benyttes HVIS 
  1. Der er blevet angivet en klar tidsfrist for afstemningen
  2. Alle medlemmer er blevet underrettet og har kvitteret for underretningen
  3. Hvis et fysisk møde ikke er muligt, f.eks. grundet at emnet/forslaget er presserende  
Delegering af stemmer

De medlemmer, som ikke deltager i et møde, kan forinden delegere deres stemme, til et andet deltagende medlem i tråd med principperne i ‘flydende demokrati’. Dette gælder også for medlemmer, som deltager i mødet.

Hvis der f.eks. er tre beslutningsforslag, kan man delegere sin stemme til tre forskellige personer i forhold til præferencer. Man kan kun give sin fuldmagt til én person pr. forslag. 

Indtil et andet passende digitalt værktøj er på plads for denne delegering, benyttes sms, email eller skriftlig fuldmagt.

Denne delegering skal kunne verificeres før afstemningen starter, af minimum to aktive medlemmer, som fører dette til protokols.

Har man ikke delegeret sin stemme før mødets start og deltager man ikke, betragtes det som et givet samtykke til mødets fremsatte forslag.

Stemmedelegeringen ophæves efter det pågældende møde. Der skal derfor foretages en ny delegering før næste møde, hvis dette ønskes. 


Enighed 

Før Tværpolitisk IT kan stå som afsender på en formulering eller en holdning, kræver det følgende:

  • Et beslutningsforslag kræver 100 % samtykke af foreningens medlemmer
  • En problemstilling kræver simpelt flertal af foreningens medlemmer
  • Foreningens medlemmer udtaler sig som enkelt-personer
Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?