Politik for informationsbehandling

Dataansvar

Tværpolitisk IT er ikke databehandler, men dataansvarlig i tværpolitiske meningsudvekslinger og beslutningsforslag med de forpligtelser, der deraf følger jf. GDPR artikel 24 m.fl. Begrundelsen for dette skal ses jf. definitionen af en databehandler, GDPR artikel 4, stk. 8. Tværpolitisk IT handler derfor udenfor definitionen af en instruks, jf. artikel 28 stk. 10, og er derfor at regne for selvstændig dataansvarlig.

Videregivelse af data

Tværpolitisk IT vedkender sig oplysningspligten jf. GDPR artikel 13 og 14, hvormed vi som en del af vores forpligtelse meddeler vores medlemmer, at data overføres til databehandlere (leverandører og samarbejdspartnere) som et led i opfyldelsen af Tværpolitisk opdrag jf. artikel 6 stk. 1 litra b og f, der lovliggør overførslen.

 Der vil efter samtykke optræde potentielle personhenførbare data (f.eks. virksomhedsnavn, kontaktperson, telefonnummer og mailadresse), når vores medlemmer eller parter udefra indsender idegrundlag, forespørgsler, eller deltager i skriftlige offentlige dialoger med Tværpolitisk IT. Overførslen af persondata er på et ifølge artikel 6, stk. 1, litra b lovligt grundlag, idet der er tale om opfyldelse af en aftale, eller ønsket om indgåelse af en aftale, samt artikel 6, stk. 1 litra f, idet Tværpolitisk IT fastholder som legitim interesse at holde nødvendige informationer med henblik på dokumentation for sit arbejde og idegrundlagenes ophav. Dette er også nødvendigt for, at vi kan tilvejebringe de politiske forslag med de relevante tovholdere til interesserede parter F.eks. i pressen og til politikere, som en del af formålet med Tværpolitisk IT.

Retten til at få Rettet Dine Data, Blive Slettet eller Glemt

Tværpolitisk IT opbevarer ikke personhenførbare data på medlemmer længere end nødvendigt. Personoplysninger bliver slettet, hvis man ikke ønsker medlemskab eller f.eks. har indleveret forslag, man ikke vil lægge navn til. I visse situationer er vi af lovmæssige årsager forpligtet til at opbevare data i længere tid (f.eks. i regnskaber). Ifølge regnskabsloven, skal Tværpolitisk IT opbevare regnskabsdata i 5 år, derfor er alle relaterede kontingenter opbevaret i tilsvarende periode. Vedvarer Tværpolitisk IT’s relation til en person, fortsættes den nødvendige registrering i Tværpolitisk IT´s systemer.

Du kan sende en anmodning om at se, ændre eller slette dine persondata. Du kan for eksempel tjekke, om dine data er korrekte. Vil du gerne vide, hvilke oplysninger du har givet os lov til at bruge, eller vil du begrænse brugen? Det kan du også anmode om. Har du spørgsmål angående denne politik for informationsbehandling, kan du kontakte Tværpolitisk IT.

Opbevaring af Data
Tværpolitisk IT beskytter data behørigt med relevant og seneste teknologi, så du trygt kan bevare din relation til os.

Brug af Data
Tværpolitisk IT profilerer ikke vores relationer ved indsamling af data fra flere kilder. Vi arbejder udelukkende med de data, som du selv oplyser til os, og som er nødvendige for, at vi kan levere vores nyhedsbrev og samarbejde med dig. Vi benytter ikke reklamenetværk eller analyseværktøjer, som kan indsamle data uden dit vidende. Vi har aldrig solgt og vil aldrig sælge dine data til tredjeparter.

Nyhedsbrev
Ønsker man at blive slettet fra vores nyhedsbrev, er det til enhver tid muligt at framelde sig i selve nyhedsbrevet eller på dette link: https://www.Tværpolitisk IT.dk/Tværpolitisk IT-info/nyhedsbrev/afmeld/

Klagerettighed
Du har til enhver tid, udover de ovenfor skitserede rettigheder, også ret til at klage over vores behandling af persondata. Klagen rettes i første omgang til info@Tvaerpolitisk-IT.dk , og kan efterfølgende bringes til Datatilsynet.

Kontaktinformation
Evt. spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Tværpolitisk IT’s Formand

Mette Nikander, mn@Tvaerpolitisk-IT.dk

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?